Gedragscode


De Treffers is een warme, familiale club voor zowel jong en oud als recreatief en competitief speler. Om dit te verzekeren vragen we onze leden rekening te houden met onderstaande gedragscode.

 1. Iedereen is welkom bij onze club. Wij sluiten niemand uit en tolereren geen pestgedrag.
 2. Gebruik geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld. Houd steeds je zelfbeheersing.
 3. Respecteer een ander en andermans bezittingen.
 4. Maak geen misbruik van een (eventuele) machtspositie.
 5. Wijs elkaar op negatieve gedragingen. Vertel hem/haar dat je je hier niet prettig bij voelt.
 6. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 7. Fair-play is belangrijk. Intimideren, onbehoorlijk taalgebruik, agressie en gebaren behoren hier niet toe.
 8. Probeer altijd vijf minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn zodat deze stipt kan beginnen.
 9. Respecteer de regels van de badmintonsport.
 10. Speel jouw wedstrijden met respect voor jezelf, jouw teamspelers, jouw tegenstanders en de scheidsrechter.
 11. Drugsgebruik evenals (overmatig) drankgebruik wordt niet getolereerd.
 12. Geef geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 13. Help anderen om zich ook aan deze gedragsregels te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.